Psychosomatische therapie

Van veel klachten is de oorzaak duidelijk aanwijsbaar en dus kan ook gemakkelijk een behandelplan worden opgesteld. U kunt echter ook klachten hebben die niet direct te herleiden zijn. Klachten kunnen nl. ook voortkomen uit stress, oververmoeidheid of overbelasting.
Dan kan de psychosomatische fysiotherapeut u wellicht helpen door een balans te zoeken tussen uw lichaam en uw psyche (geest), waardoor u leert omgaan met uw klachten.

Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Psychosomatische fysiotherapie wordt gekenmerkt door de samenwerking tussen fysiotherapeut, patiënt en eventueel andere betrokken zorgverleners. 

De therapie
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.
De fysiotherapeut begint altijd met een intakegesprek en een onderzoek. Aan de hand van uw hulpvraag (uw klachten) worden doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Daarna gaat u samen met de therapeut aan het werk om uw lijf te begrijpen en probeert u aan de hand van oefeningen uw klacht positief te beïnvloeden.

Tijdens het herstellen van het evenwicht tussen uw psyche en uw lichaam, ontwikkelt u een bewustwording van uw klacht. Op die manier kunt u zelf, samen met de therapeut, de klachten in de toekomst tegengaan/verminderen. Om dit te bereiken werkt u aan revalidatie van uw lichamelijke klachten en het stabiliseren van psychische factoren, door middel van bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen of het leren aangeven van grenzen.

Behandelbare klachten
Psychosomatische behandeling kan uitkomst bieden bij langdurige, onverklaarbare, lichamelijke klachten.
Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn. Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden, zoals:
- hoog ervaren werkdruk
- conflicten
- emotionele gebeurtenissen
- relationele problemen
- verlies van dierbaren
- ernstige ziekteprocessen.
Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand – zowel fysiek als mentaal – afneemt en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Daarnaast kunt u begeleid worden bij o.a.:
- burn-out
- depressie en/of angststoornis
- slaapstoornissen. 

Links
Website
Folder

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende teamleden

Afspraak maken?

Maak direct een afspraak

Afspraak maken »

Contact opnemen?

Heeft u een vraag, wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Naar contact »
Wij zijn aangesloten bij: KNGF
Fysiotherapie Gezondheidscentrum Reeshof