Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Fysiotherapie Gezondheidscentrum Reeshof. De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Fysiotherapie GC Reeshof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) inzake de informatie op deze site, inclusief de websites waarnaar door middel van links wordt verwezen.

Noch Fysiotherapie GC Reeshof, noch de praktijkhouders, medewerkers of representanten van Fysiotherapie GC Reeshof zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Fysiotherapie GC Reeshof kan te allen tijden en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Fysiotherapie GC Reeshof niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Door onze website te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Fysiotherapie GC Reeshof of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.