Fysiotherapie bij hartpatiënten

Maak een afspraak

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Afspraak maken

Of neem contact met ons op via telefoon, whatsapp of e-mail

We zijn van maandag t/m vrijdag geopend.

Fysiotherapie bij hartpatiënten

Een traject hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van het herstel van patiënten met coronair lijden. Hartrevalidatie bestaat uit een multidisciplinaire aanpak, met als doel fysiek en psychosociaal te herstellen van een doorgemaakt event/interventie en een duurzaam gezonde leefstijl aan te nemen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat hartrevalidatie een bewezen effectieve en kosteneffectieve behandeling is van patiënten met verschillende uitingen van coronair lijden. Een belangrijk element van hartrevalidatie is het beweegprogramma, dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd.

Voor welke diagnosegroepen is hartrevalidatie een (kosten)effectieve behandeling?

  • Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS), waaronder een acuut myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP)
  • Patiënten met stabiele angina pectoris
  • Patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan
  • Patiënten die een omleidingsoperatie (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)) hebben gehad

Fasen van hartrevalidatie

Een traject hartrevalidatie kan uit 3 fasen bestaan, namelijk:

  • Fase 1 of klinische fase: activiteiten tijdens ziekenhuisopname
  • Fase 2 of revalidatiefase: poliklinische revalidatie, (dit kan dus in de eerstelijn).
  • Fase 3 of post- revalidatiefase: nazorgfase (vooral gericht op het behoud van de in fase II ingezette leefstijlveranderingen)

Meer informatie?

Website

Welke hartpatiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie door een gespecialiseerd fysiotherapeut in de eerste lijn?

Bij Chronisch ZorgNet richten we ons op het aanbieden van fase 2 hartrevalidatie aan niet-complexe patiënten (level 1).

Helaas wordt er tegenwoordig steeds minder vanuit de zorgverzekeraar vergoed. Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt.

Meer informatie?

Neem contact op met onderstaande specialisten!

Zowel medisch technisch als persoonlijk geweldige fysiotherapeuten.

Fijne communicatie tussen fysiotherapeut en behandelde. Ook was er aandacht voor persoonlijke situaties, is erg fijn!

Anoniem