Behandelingsovereenkomst

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Uw rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Als een van onze fysiotherapeuten u behandelt, heeft u op grond van de WGBO  een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen.
In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Deze hebben betrekking op de fysiotherapeut maar ook op de patiënt.

Recht op informatie
U heeft recht op goede en volledige informatie over uw aandoening of ziekte, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden.
Tijdens uw eerste afspraak geeft u aan wat uw klachten zijn en zullen wij samen met
u bespreken wat u heeft en welke behandeling daarvoor mogelijk is:
- het doel van de behandeling (welk resultaat kunt u verwachten)
- de duur van de behandeling
- de kans dat de behandeling slaagt
- of er risico’s verbonden zijn aan uw behandeling.

Gedurende de behandelperiode zal er minimaal 1 tussenevaluatie plaatsvinden over het verloop van de behandelingen; aan het einde van de behandelserie vindt een eindevaluatie plaats die ook naar de verwijzer zal worden teruggekoppeld.
Wanneer de behandelend fysiotherapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal hij/zij dit met u bespreken en u desgewenst adviseren m.b.t. het vinden van een andere vorm van therapie c.q. u doorverwijzen naar een andere collega.
Wanneer er onduidelijkheden zijn kunt u de fysiotherapeut altijd vragen om nadere uitleg.

Uw gegevens
U heeft als patiënt altijd recht op inzage in uw dossier.
De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Een verslag over uw behandeling zal  uitsluitend aan de verwijzend (huis)arts gestuurd worden. Mocht u dat bezwaarlijk vinden, dan kunt u dit kenbaar maken.
Derden ontvangen geen informatie over u of uw behandeling. Wij zullen uitsluitend informatie verstrekken aan bijv. een arbodienst of verzekeringsmaatschappij als we in het bezit zijn van een door u ondertekende en gedateerde verklaring, waarin u toestemming geeft om de gegevens bij ons op te vragen.

Wat verwachten wij van u
U dient de behandelend fysiotherapeut goed, eerlijk en volledig te informeren. Alleen met de juiste informatie kan deze op een verantwoorde wijze een diagnose stellen en u optimale zorg verlenen. Tevens verwachten wij dat u zoveel mogelijk medewerking verleent en de gegeven adviezen opvolgt (bijv. het oefenprogramma voor thuis).
Voorafgaand aan een vervolgbehandeling zal de fysiotherapeut u naar de resultaten van de voorgaande behandeling vragen. Hierdoor krijgt hij/zij meer zicht op uw klachten en het effect van de behandeling, waardoor hij/zij u beter kan adviseren/begeleiden/behandelen.
Tot slot verwachten wij van u een respectvolle houding jegens de therapeut, inclusief in achtneming van persoonlijke hygiëne.

Niet tevreden of klachten?
Wanneer u ontevreden bent met de gang van zaken, probeer dit dan bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Wij zullen uw klacht serieus nemen.
Kunt of wilt u uw klacht niet bespreken met uw eigen fysiotherapeut neemt u dan contact op met de praktijkeigenaar.
Komt u er nog niet goed uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Afspraak maken?

Maak direct een afspraak

Afspraak maken »

Contact opnemen?

Heeft u een vraag, wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Naar contact »
Wij zijn aangesloten bij: KNGF
Fysiotherapie Gezondheidscentrum Reeshof